ДОСТАВКА

Piegādes noteikumi
Piegādes tiek veiktas Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijā.
- Careclinic veic pasūtījumu apstrādi vienu reizi dienā, plkst 12:00. Apstrāde un piegāde var aizņemt no 1- 2 dienām. Visi pasūtījumi, kuri saņemti līdz šim laikam tiek piegādāti 1-3 darba dienu laikā (pirmdiena līdz piektdiena), pēc apmaksas saņemšanas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijā. Svētku un izpārdošanas laikā piegāde var aizņemt vairak kā 5 darba dienas.

ārdevējs patur tiesības preci piegādāt Pircējam 30 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā , par kuru Pircējs un Pārdevējs ir savstarpēji ienojušies.

Piegādes izmaksas 4 EUR Latvijas un Lietuvas, Igaunijas teritorijā. Pasūtot preces 35 EUR vērtībā piegāde ir bez maksas.

a piegāde kavējas, lūdzam informēt, rakstot uz e-pastu: andris@careclinic.lv. vai zvanot pa tālruni +371 29161606 (no plkst. 10.00 līdz 17.00 darba dienās)

Piegādes notiek tikai darbadienās no 9.00 līdz 17.00, izņemot oficiālas Latvijas Republikas Valsts svētku dienas.

Piegādi odrošina omniva-kurjerdienests. Pirms sūtījuma nodošanas kurjers sazinās ar sūtījuma saņēmēju. Kurjerdienests piedāvā iespēju arī izņemt pasūtījumu kādā no tuvākajiem 'pick-up' aņemšanas punktiem https://www.omniva.ee/private/map

Piegādes brīdī:
  1. Kurjers asniegs preci kopā ar pavadzīmi, kuru jāparaksta.
  2. Kurjeram ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРА

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atteikt pasūtījumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

atērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad atērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

Ja produktu klients nav saņēmis noteiktajā laika termiņā vai ja iegādātais produkts satur defektus, ir ojāts transportēšanas laikā vai uz tā ir acīmredzamas bojājuma pazīmes, to var atgriezt vai nomainīt pret līdzīgas kvalitātes produktu. Klientam ir jāinformē mūs, rakstot uz ndris@careclinic.lv vai zvanot pa tālruni +371 29161606 (no plkst. 10.00 līdz 17.00 darba dienās) 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Tāpat arī lūdzam saglabāt pirkumu apliecinošo okumentu.

Care Clinic noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu saistības un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām,izņemot aksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma iesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma pieteikšanas atgriezt preci Care Clinic (ja prece ir saņemta). Care Clinic pienākums ir nekavējoties, et ne vēlāk kā 30 dienu laikā no preces atpakaļ saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Care Clinic ir iesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai Care Clinic saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% ārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies reces atpakaļatdošanas laikā.

Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir atvēris preces iepakojumu vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas Care linic nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas. Par preces iepakojuma atvēršanu tiek uzskatīts fakts, ka ir ticis atvērts satura iepakojums.